Polityka prywatności 

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Genealogia Polonica. 

1.Administratorem danych osobowych jest Genealogia Polonica z reprezentacją prawną PROTONmedia Barbara Domagała z siedzibą przy ul. Modzelewskiego 8/29 w Warszawie (02-679), zwanym w niniejszym dokumencie Biurem. 

2. Biuro przetwarza prywatne dane osobowe Klientów w następujących celach: 

 1. realizacji zamówień, np. poszukiwania członków rodziny, zmarłych lub żywych, 
 2. celach marketingowych, odpowiednich do wyrażonej przez Klienta zgody, np. wysyłania newslettera, publikacji, opinii i referencji, 
 3. zapewnienia jakości, zgodnie z wyrażoną przez Klienta zgodą, np. prośbą o uzupełnienie przez Klienta ankiety lub podzielenie się opinią, 
 4. dokumentacji fotograficznej rodzinnych spotkań i wyjazdów, kopiowania i obróbki zdjęć dostarczonych przez klienta, np. retuszu, 
 5. zapisywania danych w cookies przeglądarki internetowej. 

3. Biuro udostępnia podmiotom trzecim prywatne dane Klientów tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji następujących czynności: 

 1. wykonywania poszukiwań dokumentów w urzędach i archiwach na rzecz Klienta i na podstawie jego upoważnienia, 
 2. wykonywania zlecenia Klienta w zakresie poszukiwania żyjącego krewnego, np. informowania osoby, której odnalezienia dotyczy zlecenie od Klienta i informowania Klienta o odnalezionej osobie, 
 3. realizacji usług prawno-podatkowych Biura, np. w zakresie odzyskiwania utraconego mienia Klienta, 
 4. wypełniania obowiązku przekazywania danych osobowych organom państwowym wynikającego z prawa, np. kontroli skarbowej. 

4. Dane osobowe Klienta są pozyskiwane przez Biuro od Klienta za pośrednictwem zamówienia lub formularza kontaktowego na stronie internetowej Biura. 

5. Na żądanie Klienta, Biuro może gromadzić i przetwarzać dane osobowe osób trzecich: 

 1. ze źródeł i dokumentów dostarczonych przez Klienta, np. listów, pamiątek rodzinnych, zdjęć, wspomnień i in., 
 2. publicznie dostępnych źród, np. sieci społecznościowych, książek telefonicznych, 

gdy istnieje uzasadniony powód do poszukiwania danej osoby przez Klientazwanej w niniejszym dokumencie Szukanym. 

6. Dane osobowe osób spokrewnionych lub w inny sposób spowinowaconych Klientem są przetwarzane i wykorzystywane w celu weryfikacji pokrewieństwa lub powinowactwa i nawiązania kontaktu pomiędzy Klientem a Szukanym, z uwzględnieniem: 

 1. gdy Szukany nie potwierdzi pokrewieństwa lub powinowactwa, lub nie wyrazi zgody na nawiązanie kontaktu z Biurem lub Klientem, jego dane zostaną zarchiwizowane i nie będą przetwarzane do czasu wystąpienia nieznanych wcześniej okoliczności, np. odnalezienia dokumentów wskazujących na istnienie pokrewieństwa lub powinowactwa, 
 2. gdy Szukany zażąda usunięcia swoich danych osobowych z zasobów Biura. 
 3. informujemy, że Biuro nie jest administratorem danych osobowych osób Szukanych, będących w pierwotnym posiadaniu Klienta. 

7. Właściciel danych osobowych (Klient, Szukany) jest uprawniony do przeglądania, edycji i usuwania swoich danych osobowych pozostających w zasobach Biura. 

8. Biuro informuje, że zgodnie z obowiązującym prawem ochroną danych osobowych nie są objęte osoby zmarłe. 

9. W celu uzyskania informacji o przechowywanych danych osobowych i sposobach ich przetwarzania prosimy o kontakt pod adresem e-mail: [email protected] 

10. Każdy ma prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, Warszawa.